1/ Ipad Pro 11 2021 128Gb Wifi Silver/Gray - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 2, bàn phím Apple Chính hãng
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 11" RetinaHD 1668x2388 120Hz 600nits, Ram 8Gb, Rom 128Gb, Chipset Apple M1 8 nhân, Apple GPU 8 nhân, Nhận diện khuôn mặt Face ID, Camera 12Mp - 10/12Mp, Pin 7538mAh, Sạc nhanh 18W

$ Giá: 21.990K

2/ Ipad Pro 11 2020 256Gb Wifi Gray - New Activated

- Tình trạng: New 100% Activated Chưa sử dụng
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 2, bàn phím Apple Chính hãng
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 11" RetinaHD 1668x2388 120Hz 600nits, Ram 6Gb, Rom 256Gb, Chipset Apple A12Z Bionic 8 nhân, Apple GPU 8 nhân, Nhận diện khuôn mặt Face ID, Camera 7Mp - 10/12Mp, Pin 7538mAh, Sạc nhanh 18W

$ Giá: 20.490K

3/ Ipad Pro 11 2020 128Gb Wifi Gray - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 2, bàn phím Apple Chính hãng
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 11" RetinaHD 1668x2388 120Hz 600nits, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Apple A12Z Bionic 8 nhân, Apple GPU 8 nhân, Nhận diện khuôn mặt Face ID, Camera 7Mp - 10/12Mp, Pin 7538mAh, Sạc nhanh 18W

$ Giá: 19.490K

4/ Ipad Pro 11 2018 256Gb Wifi Gray

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 2, bàn phím Apple Chính hãng
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 11" RetinaHD 1668x2388 120Hz, Ram 4Gb, Rom 256Gb, Chipset Apple A12X Bionic 8 nhân, Apple GPU 8 nhân, Nhận diện khuôn mặt Face ID, Camera 7Mp - 12Mp, Pin 7812mAh, Sạc nhanh Fastcharge 18W

$ Giá: 16.990K

5/ Ipad Pro 11 2018 64Gb 4G/Wifi Gray

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 2, bàn phím Apple Chính hãng
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 11" RetinaHD 1668x2388 120Hz, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A12X Bionic 8 nhân, Apple GPU 8 nhân, Nhận diện khuôn mặt Face ID, Camera 7Mp - 12Mp, Pin 7812mAh, Sạc nhanh Fastcharge 18W

$ Giá: 16.490K

6/ Ipad Pro 10.5 256Gb 4G/Wifi Gray - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1 và Apple Keyboard
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 10.5" Retina 1668x2224 120Hz, Ram 4Gb, Rom 256Gb, Chipset Apple A10X Fusion 8 nhân, GPU PowerVR Series 7, Cảm biến vân tay, Camera 7Mp - 12Mp, Pin 8134mAh

$ Giá: 14.990K

7/ Ipad Pro 9.7 128Gb 4G/Wifi Gold

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1 và Apple Keyboard
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 9.7" Retina 1536x2048, Ram 2Gb, Rom 128Gb, Chipset Apple A9X 2 nhân, GPU IMG PowerVR Series 7, Cảm biến vân tay, Camera 5Mp - 12Mp, Pin 7306mAh

$ Giá: 8.990K

8/ Ipad Gen 7 10.2 2019 32Gb 4G/Wifi Gold Chính hãng - TBH

- Tình trạng: New 100% Chưa Kích hoạt, 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 90 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 10.2" Retina 1620x2160, Ram 3Gb, Rom 32Gb, Chipset Apple A10 Fusion 6 nhân, GPU IMG PowerVR Series 7, Cảm biến vân tay, Camera 1.2Mp - 8Mp, Pin 8827mAh, Sạc nhanh Fastcharge

$ Giá: 10.490K

9/ Ipad Gen 7 10.2 2019 32Gb Wifi Gold

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 10.2" Retina 1620x2160, Ram 3Gb, Rom 32Gb, Chipset Apple A10 Fusion 6 nhân, GPU IMG PowerVR Series 7, Cảm biến vân tay, Camera 1.2Mp - 8Mp, Pin 8827mAh, Sạc nhanh Fastcharge

$ Giá: 8.490K

10/ Ipad Gen 6 128Gb Wifi Gold

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 9.7" Retina 1536x2048, Ram 2Gb, Rom 128Gb, Chipset Apple A10 Fusion 4 nhân, GPU IMG PowerVR Series 7, Cảm biến vân tay, Camera 1.2Mp - 8Mp, Pin 8600mAh

$ Giá: 7.990K

11/ Ipad Gen 6 32Gb Wifi Gray

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 9.7" Retina 1536x2048, Ram 2Gb, Rom 32Gb, Chipset Apple A10 Fusion 4 nhân, GPU IMG PowerVR Series 7, Cảm biến vân tay, Camera 1.2Mp - 8Mp, Pin 8600mAh

$ Giá: 7.490K

12/ Ipad Mini 5 64Gb Wifi Gray

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 7.9" Retina 1536x2048, Ram 3Gb, Rom 128Gb, Chipset Apple A12 Bionic 6 nhân, GPU Apple GPU 4 nhân, Camera 7Mp - 8Mp, Pin 5124mAh

$ Giá: 8.990K

13/ Ipad Mini 4 128Gb Wifi Silver

- Tình trạng: 98% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 7.9" Retina 1536x2048, Ram 2Gb, Rom 128Gb, Chipset Apple A8 2 nhân, GPU IMG PowerVR G6450, Camera 1.2Mp - 8Mp, Pin 5124mAh

$ Giá: 7.290K

14/ Ipad Air 2 16Gb 4G/Wifi Gold

- Tình trạng: 98% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 9.7" Retina 1536x2048, Ram 2Gb, Rom 16Gb, Chipset Apple A8X 3 nhân, GPU IMG PowerVR GXA6850, Camera 1.2Mp - 8Mp, Pin 7340mAh

$ Giá: 5.990K

15/ Ipad Air 64Gb Wifi Gray

- Tình trạng: 98% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 9.7" Retina 1536x2048, Ram 1Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A7 2 nhân, GPU IMG PowerVR G6430, Camera 1.2Mp - 5Mp, Pin 8600mAh

$ Giá: 5.490K

16/ Ipad Air 32Gb 4G/Wifi Silver

- Tình trạng: 98% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 9.7" Retina 1536x2048, Ram 1Gb, Rom 32Gb, Chipset Apple A7 2 nhân, GPU IMG PowerVR G6430, Camera 1.2Mp - 5Mp, Pin 8600mAh

$ Giá: 5.490K

17/ Lenovo Yoga Pad Pro 13 2021 8Gb/256Gb Wifi - Snap 870

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox 
- Khuyến mãi: Bao da
- Cấu hình: 13" 2K 1350x2160 400nits, Ram 8Gb, Rom 256Gb, Chipset Snapdragon 870 5G 8 nhân, GPU Adreno 650, Nhận diện khuôn mặt, Camera 8Mp, Pin 10200mAh, Sạc nhanh 20W

$ Giá: 11.990K

18/ Lenovo Pad Pro 2020 11.5 6Gb/128Gb Wifi Gray - Snap 730G - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox 
- Cấu hình: 11.5" 2K 1600x2560 500nits, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 730G 8 nhân, GPU Adreno 618, Nhận diện khuôn mặt, Camera 8/8Mp-5/13Mp, Pin 8600mAh, Sạc nhanh 20W

$ Giá: 8.490K

19/ Lenovo Pad Plus 2021 11 6Gb/128Gb Wifi Gray - Snap 750G - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox 
- Cấu hình: 11" 2K 1200x2000 400nits, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 750G 8 nhân, GPU Adreno 619, Camera 8Mp-13Mp, Pin 7700mAh, Sạc nhanh 20W

$ Giá: 6.990K

20/ Lenovo Pad 2021 11 6Gb/128Gb Wifi Gray - Snap 662 - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox 
- Cấu hình: 11" 2K 1200x2000 400nits, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 662 8 nhân, GPU Adreno 610, Camera 8Mp-13Mp, Pin 7700mAh, Sạc nhanh 20W

$ Giá: 5.990K

21/ Samsung Tab S7 Plus 12.4 6Gb/128Gb 4G/Wifi S-Pen Black/Bronze Chính hãng - Snap 865+

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 04/2022, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Tặng kèm Sạc siêu nhanh 45W trị giá 500K khi mua kèm Bàn phím
- Cấu hình: 12.4" 2K Plus 1752x2800 120Hz, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 865 Plus 8 nhân, GPU Adreno 650, Cảm biến vân tay dưới màn hình, Camera 8Mp - 5/13Mp, Pin 10090mAh, Sạc siêu nhanh 45W
- Giá kèm bàn phím: 17.990K

$ Giá: 15.990K

22/ Samsung Tab S7 Plus 12.4 6Gb/128Gb 4G/Wifi S-Pen Black - Snap 865+

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
_ Phụ kiện: Cáp, sạc, tai nghe
- Khuyến mãi: Tặng kèm Sạc siêu nhanh 45W trị giá 500K khi mua kèm Bàn phím
- Cấu hình: 12.4" 2K Plus 1752x2800 120Hz, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 865 Plus 8 nhân, GPU Adreno 650, Cảm biến vân tay dưới màn hình, Camera 8Mp - 5/13Mp, Pin 10090mAh, Sạc siêu nhanh 45W
- Giá kèm bàn phím: 17.490K

$ Giá: 15.490K

23/ Samsung Tab S7 11 6Gb/128Gb 4G/Wifi S-Pen Blue Chính hãng - Snap 865+ - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox kèm bút S-Pen Chính hãng 
- Cấu hình: 11" 2K 1600x2560 120Hz, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 865 Plus 8 nhân, GPU Adreno 650, Cảm biến vân tay, Camera 8Mp - 5/13Mp Dual, Pin 8000mAh, Sạc siêu nhanh Super Fast Charging 2.0 45W

$ Giá: 13.990K

24/ Samsung Tab S6 10.5 6Gb/128Gb 4G/Wifi S-Pen + Bàn Phím - Snap 855

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp, tai nghe, bút S-Pen, kèm Bàn phím Chính hãng
- Cấu hình: 10.5" 2K+ 1600x2560, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 855 8 nhân, GPU 640, Cảm biến vân tay dưới màn hình, Camera 8Mp - 5/13Mp, Pin 7040mAh, Sạc nhanh 15W

$ Giá: 10.990K

25/ Samsung Tab S5E 10.5 4Gb/64Gb 4G/Wifi Gold - Snap 670

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 10.5" 2K+ 1600x2560, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Snapdragon 670 8 nhân, GPU 615, Cảm biến vân tay cạnh viền, Camera 8Mp - 13Mp, Pin 7040mAh, Sạc nhanh 15W

$ Giá: 7.490K

26/ Xiaomi Mi Pad 5 11 6Gb/128Gb Wifi Green - Snap 860 - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 11" 2K 1600x2560 120Hz, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 860 8 nhân, GPU Adreno 640, Camera 8Mp - 13Mp, Pin 8720mAh, Sạc nhanh 33W

$ Giá: 8.990K

27/ Xiaomi Mi Pad 4 4Gb/64Gb Wifi Gold - Snap 660

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Ốp lưng, dán màn hình
- Cấu hình: 8" FHD 1200x1920, Ram 3Gb, Rom 32Gb, Chipset Snapdragon 660 8 nhân, GPU Adreno 512, Camera 5Mp - 13Mp, Pin 6000mAh

$ Giá: 3.990K

28/ LG G Pad 5 10.1 4Gb/32Gb 4G/Wifi - Snap 821

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Cấu hình: 10.1" FHD 1200x1920, Ram 4Gb, Rom 32Gb, Chipset Snapdragon 821 8 nhân, GPU Adreno 530, Cảm biến vân tay cạnh viền, Camera 5Mp - 8Mp, Pin 8200mAh, Sạc nhanh 18W

$ Giá: 4.990K

29/ Lenovo Tab5 10.1 3Gb/32Gb 4G/Wifi White/Black - Snap 425

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 10.1" FHD Plus 1200x1920, Ram 3Gb, Rom 32Gb, Chipset Snapdragon 425 4 nhân, GPU Adreno 506, Camera 2Mp - 8Mp, Pin 7000mAh

$ Giá: 4.290K

30/ Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 2Gb/16Gb 4G/Wifi

- Tình trạng: 98% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 10.1" FHD Plus 1200x1920, Ram 2Gb, Rom 16Gb, Chipset Intel Atom Z3745 4 nhân, GPU Intel Gen 7, Camera 1.6Mp - 8Mp, Pin 9600mAh

$ Giá: 3.490K

31/ Lenovo Tab 3 8 Plus 3Gb/16Gb 4G/Wifi Silver - Snap 625

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 8" FHD Plus 1200x1920, Ram 3Gb, Rom 16Gb, Chipset Snapdragon 625 4 nhân, GPU Adreno 506, Camera 5Mp - 8Mp, Pin 4250mAh

$ Giá: 3.290K
TÌM KIẾM
Danh mục sản phẩm
Mức giá