1/ Ipad Pro 11 M1 2021 128Gb Wifi Gray Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 08/2022, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 2, bàn phím Apple Chính hãng
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 11" RetinaHD 1668x2388 120Hz 600nits, Ram 8Gb, Rom 256Gb, Chipset Apple M1 8 nhân, Apple GPU 8 nhân, Nhận diện khuôn mặt Face ID, Camera 12Mp - 10/12Mp, Pin 7538mAh, Sạc nhanh 18W

$ Giá: 19.490K

2/ Ipad Pro 11 2020 256Gb Wifi Gray - New Activated

- Tình trạng: New 100% Activated Chưa sử dụng
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 2, bàn phím Apple Chính hãng
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 11" RetinaHD 1668x2388 120Hz 600nits, Ram 6Gb, Rom 256Gb, Chipset Apple A12Z Bionic 8 nhân, Apple GPU 8 nhân, Nhận diện khuôn mặt Face ID, Camera 7Mp - 10/12Mp, Pin 7538mAh, Sạc nhanh 18W

$ Giá: 18.990K

3/ Ipad Pro 11 2020 128Gb Wifi Gray - New

- Tình trạng: New 100% Chưa kích hoạt
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 2, bàn phím Apple Chính hãng
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 11" RetinaHD 1668x2388 120Hz 600nits, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Apple A12Z Bionic 8 nhân, Apple GPU 8 nhân, Nhận diện khuôn mặt Face ID, Camera 7Mp - 10/12Mp, Pin 7538mAh, Sạc nhanh 18W

$ Giá: 16.990K

4/ Ipad Pro 11 2018 64Gb 4G/Wifi Gray

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 2, bàn phím Apple Chính hãng
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 11" RetinaHD 1668x2388 120Hz, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A12X Bionic 8 nhân, Apple GPU 8 nhân, Nhận diện khuôn mặt Face ID, Camera 7Mp - 12Mp, Pin 7812mAh, Sạc nhanh Fastcharge 18W

$ Giá: 14.490K

5/ Ipad Air 4 10.9 64Gb Wifi Blue Chính hãng - TBH

- Tình trạng: New 100% Chưa Kích hoạt, 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 90 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 2, bàn phím Apple Chính hãng
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 10.9" RetinaHD 1640x2360 500nits, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A14 Bionic 8 nhân, Apple GPU 4 nhân, Cảm biến vân tay, Camera 7Mp - 12Mp, Pin 7606mAh, Sạc nhanh Fastcharge 20W

$ Giá: 13.490K

6/ Ipad Air 3 10.5 64Gb Wifi Gray/Gold

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 10.5" Retina 1668x2224, Ram 3Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A12 Bionic 6 nhân, GPU Apple 4 nhân, Cảm biến vân tay, Camera 7Mp - 8Mp, Pin 8134mAh

$ Giá: 9.490K

7/ Ipad Air 2 9.7 16Gb Wifi Gold

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 9.7" Retina 1536x2048, Ram 2Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A8X 2 nhân, GPU PowerVR GXA6850, Camera 1.2Mp - 8Mp, Pin 7340mAh

$ Giá: 4.490K

8/ Ipad Mini 6 64Gb Wifi Purple Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 02/2023, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 2
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 8.3" Retina 1488x2266, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A15 Bionic 6 nhân, GPU Apple 5 nhân, Cảm biến vân tay, Camera 12Mp - 12Mp, Pin 5124mAh, Sạc nhanh Fastcharge

$ Giá: 12.490K

9/ Ipad Mini 6 64Gb Wifi Gray

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Apple 12/2022, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 2
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 8.3" Retina 1488x2266, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A15 Bionic 6 nhân, GPU Apple 5 nhân, Cảm biến vân tay, Camera 12Mp - 12Mp, Pin 5124mAh, Sạc nhanh Fastcharge

$ Giá: 11.990K

10/ Ipad Mini 5 64Gb 4G/Wifi Gray/Gold

- Tình trạng: 98% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 7.9" Retina 1536x2048, Ram 3Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A12 Bionic 8 nhân, GPU Apple 4 nhân, Cảm biến vân tay, Camera 7Mp - 8Mp, Pin 5124mAh

$ Giá: 9.290K

11/ Ipad Mini 5 64Gb Wifi Gray/Gold

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 7.9" Retina 1536x2048, Ram 3Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A12 Bionic 8 nhân, GPU Apple 4 nhân, Cảm biến vân tay, Camera 7Mp - 8Mp, Pin 5124mAh

$ Giá: 8.290K

12/ Ipad Mini 4 64Gb Wifi Gold

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 7.9" Retina 1536x2048, Ram 2Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A8 Bionic 2 nhân, GPU PowerVR GX6450, Cảm biến vân tay, Camera 1.2Mp - 8Mp, Pin 5124mAh

$ Giá: 5.990K

13/ Ipad Gen 9 10.2 64Gb 4G/Wifi Gray Chính hãng - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 10.2" Retina 1620x2160, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A13 Bionic 6 nhân, GPU Apple 4 nhân, Cảm biến vân tay, Camera 12Mp - 8Mp, Pin 8557mAh, Sạc nhanh Fastcharge

$ Giá: 11.490K

14/ Ipad Gen 9 10.2 64Gb Wifi Gray Chính hãng - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 10.2" Retina 1620x2160, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A13 Bionic 6 nhân, GPU Apple 4 nhân, Cảm biến vân tay, Camera 12Mp - 8Mp, Pin 8557mAh, Sạc nhanh Fastcharge

$ Giá: 9.990K

15/ Ipad Gen 9 10.2 64Gb Wifi Silver Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 11/2022, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 10.2" Retina 1620x2160, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A13 Bionic 6 nhân, GPU Apple 4 nhân, Cảm biến vân tay, Camera 12Mp - 8Mp, Pin 8557mAh, Sạc nhanh Fastcharge

$ Giá: 8.990K

16/ Ipad Gen 8 10.2 32Gb Wifi Gold - TBH

- Tình trạng: New 100% Chưa Kích hoạt, 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 90 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 10.2" Retina 1620x2160, Ram 3Gb, Rom 32Gb, Chipset Apple A12 Bionic 6 nhân, GPU Apple 4 nhân, Cảm biến vân tay, Camera 1.2Mp - 8Mp, Pin 8827mAh, Sạc nhanh Fastcharge

$ Giá: 8.490K

17/ Ipad Gen 8 10.2 32Gb Wifi Gray Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 01/2022, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 10.2" Retina 1620x2160, Ram 3Gb, Rom 32Gb, Chipset Apple A12 Bionic 6 nhân, GPU Apple 4 nhân, Cảm biến vân tay, Camera 1.2Mp - 8Mp, Pin 8827mAh, Sạc nhanh Fastcharge

$ Giá: 7.990K

18/ Ipad Gen 7 10.2 32Gb 4G/Wifi Gray

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 10.2" Retina 1620x2160, Ram 3Gb, Rom 32Gb, Chipset Apple A10 Fusion 6 nhân, GPU PowerVR Series7XT Plus 6 nhân, Cảm biến vân tay, Camera 1.2Mp - 8Mp, Pin 8827mAh

$ Giá: 8.490K

19/ Ipad Gen 6 9.7 32Gb Wifi Gray

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Hỗ trợ: Bút Apple Pencil 1
- Khuyến mãi: Dán màn hình, bao da
- Cấu hình: 9.7" Retina 1536x2048, Ram 2Gb, Rom 32Gb, Chipset Apple A10 Fusion 4 nhân, GPU IMG PowerVR Series 7, Cảm biến vân tay, Camera 1.2Mp - 8Mp, Pin 8600mAh

$ Giá: 6.490K

20/ Ipad Air 64Gb Wifi Gray

- Tình trạng: 98% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 9.7" Retina 1536x2048, Ram 1Gb, Rom 64Gb, Chipset Apple A7 2 nhân, GPU IMG PowerVR G6430, Camera 1.2Mp - 5Mp, Pin 8600mAh

$ Giá: 3.990K

21/ Apple Pencil 2 - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Mini 6, Air 4, Ipad Pro 11" 2018, 2020, M1, 12.9" 2018, 2020, M1

$ Giá: 3.290K

22/ Apple Pencil 1 - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Hỗ trợ: Ipad Gen 6, 7, 8, 9, Mini 5, Air 3, Ipad Pro 9.7", 10.5", 12.9" Gen 1, Gen 2

$ Giá: 2.790K

23/ Lenovo Pad Pro 2021 11.5 6Gb/128Gb Gray - Snap 870 - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox 
- Cấu hình: 11.5" 2K 1600x2560 90Hz 600nits, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 870 5G 8 nhân, GPU Adreno 650, Nhận diện khuôn mặt, Cảm biến vân tay, Camera 8/8Mp-5/13Mp, Pin 8600mAh, Sạc nhanh 20W

$ Giá: 9.290K

24/ Lenovo Pad Pro 2020 11.5 6Gb/128Gb Wifi Gray - Snap 730G - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox 
- Cấu hình: 11.5" 2K 1600x2560 500nits, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 730G 8 nhân, GPU Adreno 618, Nhận diện khuôn mặt, Camera 8/8Mp-5/13Mp, Pin 8600mAh, Sạc nhanh 20W

$ Giá: 6.990K

25/ Lenovo Pad 2021 11 6Gb/128Gb Wifi Gray - Snap 662 - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox 
- Cấu hình: 11" 2K 1200x2000 400nits, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 662 8 nhân, GPU Adreno 610, Camera 8Mp-13Mp, Pin 7700mAh, Sạc nhanh 20W

$ Giá: 4.990K

26/ Lenovo Tab5 10.1 3Gb/32Gb 4G/Wifi Black - Snap 425

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 10.1" FHD Plus 1200x1920, Ram 3Gb, Rom 32Gb, Chipset Snapdragon 425 4 nhân, GPU Adreno 506, Camera 2Mp - 8Mp, Pin 7000mAh

$ Giá: 3.990K

27/ Nokia T20 10.4 4Gb/64Gb 4G/Wifi Blue Chính hãng - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 10.4" FHD Plus 1200x2000, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Unisoc T610 8 nhân, GPU Mali-G52, Camera 5Mp - 8Mp, Pin 8200mAh, Sạc nhanh 15W

$ Giá: 5.990K

28/ Samsung Tab S7 Plus 12.4 6Gb/128Gb 4G/Wifi S-Pen Black/Blue Chính hãng - Snap 865+

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 04/2022, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 12.4" 2K Plus 1752x2800 120Hz, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 865 Plus 8 nhân, GPU Adreno 650, Cảm biến vân tay dưới màn hình, Camera 8Mp - 5/13Mp, Pin 10090mAh, Sạc siêu nhanh 45W
- Giá kèm bàn phím: 16.490K

$ Giá: 14.490K

29/ Samsung Tab S7 11 6Gb/128Gb 4G/Wifi S-Pen Blue - Snap 865+

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp, tai nghe
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 11" 2K Plus 1600x2560 120Hz, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 865 Plus 8 nhân, GPU Adreno 650, Cảm biến vân tay cạnh viền, Camera 8Mp - 5/13Mp, Pin 8000mAh, Sạc nhanh 45W
- Giá kèm bàn phím: 12.490K

$ Giá: 10.990K

30/ Samsung Tab S7 FE 12.4 4Gb/64Gb 4G/Wifi S-Pen Black Chính hãng - Snap 750G

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 10/2022, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 12.4" 2K Plus 1600x2560, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Snapdragon 750G 8 nhân, GPU Adreno 619, Cảm biến vân tay cạnh viền, Camera 5Mp - 8Mp, Pin 10090mAh, Sạc siêu nhanh 45W

$ Giá: 9.290K

31/ Samsung Tab S7 FE 12.4 4Gb/64Gb Wifi S-Pen Black Chính hãng - Snap 750G

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 01/2023, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 12.4" 2K Plus 1600x2560, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Snapdragon 750G 8 nhân, GPU Adreno 619, Cảm biến vân tay cạnh viền, Camera 5Mp - 8Mp, Pin 10090mAh, Sạc siêu nhanh 45W

$ Giá: 7.990K

32/ Samsung Tab S6 Lite 10.4 P615 4G/Wifi S-Pen Blue

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox with S-Pen
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình,
- Cấu hình: 10.4" FHD 1200x2000, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Exynos 9611 8 nhân, GPU Mali-G72 MP3, Camera 5Mp - 8Mp, Pin 7040mAh, Sạc nhanh 15W

$ Giá: 6.990K

33/ Samsung Tab S5E 10.5 4Gb/64Gb 4G/Wifi Gold/Black - Snap 670

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình
- Cấu hình: 10.5" 2K+ 1600x2560, Ram 4Gb, Rom 64Gb, Chipset Snapdragon 670 8 nhân, GPU 615, Cảm biến vân tay cạnh viền, Camera 8Mp - 13Mp, Pin 7040mAh, Sạc nhanh 15W

$ Giá: 6.490K

34/ Samsung Tab A7 2020 10.4 3Gb/64Gb 4G/Wifi Gold

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 06/2022, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình,
- Cấu hình: 10.4" FHD 1200x2000, Ram 3Gb, Rom 64Gb, Chipset Snapdragon 662 8 nhân, GPU Adreno 610, Camera 5Mp - 8Mp, Pin 7040mAh, Sạc nhanh 15W

$ Giá: 5.490K

35/ Samsung Tab A 10.1 3Gb/32Gb 4G/Wifi Black

- Tình trạng: 98% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Bao da, dán màn hình,
- Cấu hình: 10.1" FHD 1200x1920, Ram 3Gb, Rom 32Gb, Chipset Exynos 7904 8 nhân, GPU Mali-G71 MP2, Camera 5Mp - 8Mp, Pin 6150mAh

$ Giá: 4.490K

36/ Samsung Tab S2 9.7 3Gb/32Gb 4G/Wifi Gold

- Tình trạng: 98% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp, bao da
- Cấu hình: 9.7" 2K Plus 1536x2048, Ram 3Gb, Rom 32Gb, Chipset Exynos 5433 8 nhân, GPU Mali-T760 MP6, Camera 2.1Mp - 8Mp, Pin 5870mAh

$ Giá: 3.490K

37/ Samsung Tab A 8.0 Wifi Gray

- Tình trạng: 98% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Cấu hình: 8" HD Plus 768x1024, Ram 1.5Gb, Rom 16Gb, Chipset 4 nhân, Camera 2Mp - 5Mp, Pin 4200mAh

$ Giá: 1.990K

38/ Xiaomi Mi Pad 5 11 6Gb/256Gb Wifi Gray/White Chính hãng - Snap 860

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 02/2023, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp, bao da
- Cấu hình: 11" 2K 1600x2560, Ram 6Gb, Rom 256Gb, Chipset Snapdragon 860 8 nhân, GPU Adreno 640, Camera 8Mp - 13Mp, Pin 8720mAh, Sạc nhanh 33W

$ Giá: 8.290K

39/ Xiaomi Mi Pad 5 11 6Gb/128Gb Wifi Green/White/Gray - Snap 860 - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 11" 2K 1600x2560, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 860 8 nhân, GPU Adreno 640, Camera 8Mp - 13Mp, Pin 8720mAh, Sạc nhanh 33W

$ Giá: 7.490K

40/ Xiaomi Mi Pad 5 11 6Gb/128Gb Wifi Black - Snap 860

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 11" 2K 1600x2560, Ram 6Gb, Rom 128Gb, Chipset Snapdragon 860 8 nhân, GPU Adreno 640, Camera 8Mp - 13Mp, Pin 8720mAh, Sạc nhanh 33W

$ Giá: 6.490K
TÌM KIẾM
Danh mục sản phẩm
Mức giá