1/ Apple Watch Seri 5 44mm GPS Gray Aluminum Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 12/2020, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.78" 368x448, Vỏ nhôm, Mặt kính Ion-X, Lưng gốm, Kháng nước, Pin 341mAh, Net 36.7G 

$ Giá: 10.490K

2/ Apple Watch Seri 4 44mm LTE Gray Aluminum

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Apple 12/2020, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp sạc
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.78" 368x448, Vỏ nhôm, Mặt kính Ion-X, Lưng gốm, Kháng nước, Pin 341mAh, Net 48G 

$ Giá: 7.990K

3/ Apple Watch Seri 4 44mm GPS Gray Aluminum

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Apple 07/2020, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp sạc
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.78" 368x448, Vỏ nhôm, Mặt kính Ion-X, Lưng gốm, Kháng nước, Pin 341mAh, Net 48G 

$ Giá: 7.290K

4/ Apple Watch Seri 4 40mm GPS Pink Aluminum Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 10/2020, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 2" 324x394, Vỏ nhôm, Mặt kính Ion-X, Lưng gốm, Kháng nước, Pin 340mAh, Net 36.7G 

$ Giá: 7.790K

5/ Apple Watch Seri 3 42mm LTE Black Stainless Steel - E-sim Viettel

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 30 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.65" 312x390, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Sapphire, Lưng gốm Ceramic, Kháng nước, Pin 334mAh, Net 52.8G 

$ Giá: 6.490K

6/ Apple Watch Seri 3 42mm GPS Gray Aluminum Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 11/2019, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.65" 312x390, Vỏ nhôm, Mặt kính Ion-X, Lưng gốm, Kháng nước, Pin 341mAh, Net 34.2G 

$ Giá: 5.990K

7/ Apple Watch Seri 3 42mm LTE Gray Aluminum

- Tình trạng: 99% BH 45 Ngày tại Cửa hàng, 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất
- Phụ kiện: Sạc, dây sạc
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 2" 324x394, Vỏ nhôm, Mặt kính Ion-X, Lưng gốm, Kháng nước, Pin 340mAh, Net 36.7G 

$ Giá: 5.790K

8/ Apple Watch Seri 3 38mm GPS Gray Aluminum - Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 10/2020, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.5" 272x340, Vỏ nhôm, Mặt kính Ion-X, Lưng gốm, Kháng nước, Pin 279mAh, Net 26.7G 

$ Giá: 4.990K

9/ Apple Watch Seri 3 38mm GPS Silver Aluminum

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.5" 272x340, Vỏ nhôm, Mặt kính Ion-X, Lưng gốm, Kháng nước, Pin 279mAh, Net 26.7G

$ Giá: 4.790K

10/ Apple Watch Seri 2 42mm Stainless Steel

- Tình trạng: 99% BH 45 Ngày tại Cửa hàng, 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất
- Phụ kiện: Sạc, dây sạc
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.65" 312x390, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Sapphire, Lưng gốm Ceramic, Kháng nước, Pin 334mAh, Net 52.4G 

$ Giá: 5.290K

11/ Apple Watch Seri 2 42mm Gray Aluminum

- Tình trạng: 99% BH 45 Ngày tại Cửa hàng, 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất
- Phụ kiện: Sạc, dây sạc
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.65" 312x390, Vỏ nhôm, Mặt kính Ion-X, Lưng gốm, Kháng nước, Pin 334mAh, Net 34.2G 

$ Giá: 4.290K

12/ Samsung Watch Active 2 44mm Stainless Steel Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 12/2020, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.4" 360x360, Đường kính mặt 44mm, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass DX+, Kháng nước, Pin 340mAh, Net 42G 

$ Giá: 6.990K

13/ Samsung Watch Active 2 44mm Black Aluminum Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 12/2020, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.4" 360x360, Đường kính mặt 44mm, Vỏ Aluminum, Mặt kính Gorilla Glass DX+, Kháng nước, Pin 340mAh, Net 42G 

$ Giá: 5.790K

14/ Samsung Watch 46mm Silver Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 03/2020, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, đế sạc
- Cấu hình: 1.3" 360x360, Đường kính mặt 46mm, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass DX+, Kháng nước, Pin 472mAh, Net 63G 

$ Giá: 4.790K

15/ Samsung Watch 42mm Rose Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 01/2020, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, đế sạc
- Cấu hình: 1.2" 360x360, Đường kính mặt 42mm, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass DX+, Kháng nước, Pin 270mAh, Net 49G 

$ Giá: 3.790K

16/ Samsung Watch Active 40mm Rose Chính hãng - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.1" 360x360, Đường kính mặt 40mm, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass 3, Kháng nước, Pin 270mAh, Net 25G 

$ Giá: 3.990K

17/ Samsung Watch Active 40mm Black Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 04/2020, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.1" 360x360, Đường kính mặt 40mm, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass 3, Kháng nước, Pin 270mAh, Net 25G 

$ Giá: 3.290K

18/ Samsung Gear S3 Classic

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 30 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.3" 360x360, Đường kính mặt 46mm, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass SR+, Kháng nước, Pin 380mAh, Net 63G 

$ Giá: 3.490K

19/ Samsung Gear S3 Frontier

- Tình trạng: 97% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 30 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, đế sạc
- Cấu hình: 1.3" 360x360, Đường kính mặt 46mm, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass SR+, Kháng nước, Pin 380mAh, Net 63G 

$ Giá: 2.990K

20/ Samsung Gear S2 Classic

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 30 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.2" 360x360, Đường kính mặt 40mm, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass, Kháng nước, Pin 250mAh, Net 42G 

$ Giá: 2.490K

21/ Huawei Watch GT 2 Classic 46mm Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 11/2020, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.39" 454x454, Đường kính mặt 46mm, Vỏ Stainless Steel, Lưng gốm Ceramic, Kháng nước, Pin 455mAh, Net 41G 

$ Giá: 4.490K
TÌM KIẾM
Danh mục sản phẩm
Mức giá